Тарифи
Валюта картки
гривні/долари США/євро/рублі РФ
Вартість оформлення та перевипуску
6 карток на рік (на довірену особу – 3)
безкоштовно
7 та більше карток на рік (на довірену особу – 4 та більше)
100 грн
Щомісячний членський внесок за участь у GOLD-клубі
20 грн
Кредитний ліміт
для карток у гривні
Тип кредитної лінії
поновлювана
Пільговий період
До 55 днів (пільгова ставка діє за умови погашення до 25 числа місяця, наступного за датою виникнення заборгованості)
Оформлення картки з фото собі або довіреної особі
150 грн
Обов'язковий щомісячний платіж
5% від заборгованості за кредитом, але не менше ніж 100 грн і не більше ніж залишок заборгованості;
10% від заборгованості за кредитом, але не менше ніж 100 грн і не більше ніж залишок заборгованості – у разі прострочення, починаючи з другого місяця прострочення
Ваша вигода: Нарахування процентів на середньомісячний залишок за карткою. Проценти нараховуються на залишок коштів понад 100 грн за кожен день. Проценти зараховуються на рахунок «Бонус Плюс» в останній день кожного місяця.
4% для карток у гривні
Мінімальний розмір лінії
0 грн
Максимальний розмір лінії
75 000 грн
Строк кредиту
12 місяців з автоматичною лонгацією
Базова процентна ставка на місяць (тільки для карток у гривні):
До 01.08.2020 - 3,5%
З 01.08.2020 - 3,4%
Строк внесення щомісячних платежів
до 25 числа місяця, наступного за звітним
Плата за користування кредитом у разі прострочення зобов’язань за договором, на місяць:
До 01.08.2020 - 7,0%
З 01.08.2020 - 6,8%
Проценти від суми неповернутого в строк кредиту відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, річних
До 01.08.2020 - 84%
З 01.08.2020 - 60%
Перелік умов, за яких нараховуються проценти згідно з ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, наведено в п. 2.1.1.2.12 Умов та Правил
Комісія за зняття власних коштів
- у банкоматах та пунктах видачи готівки ПриватБанку та інших банків України - 1%
- у банкоматах та пунктах видачи готівки за кордоном - 2%
Комісія за зняття кредитних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку, будь-яких українських і закордонних банків, а також за операції з quasi-готівкою.
Суму видачі готівки в банкоматах ПриватБанку (Україна) обмежено – не більше 20 000 грн протягом 3 годин
1–100 грн – 7 грн
100,01–200 грн – 12 грн
200,01–300 грн – 18 грн
300,01–400 грн – 24 грн
400,01–500 грн – 30 грн
500,01 - 1 000 грн – 47 грн
понад 1000 грн – 4% від суми операції
Надання виписки по карті у відділенні банку за будь-який період
100 грн
Комісія за одержання балансу на чек у банкоматі та терміналі самообслуговування ПриватБанку (окрім чека операції зняття готівки)
3 грн
Комісія за програмами «Оплата частинами. Без переплат» і «Розстрочка»
4% в рахунок кредитних коштів або безкоштовно в рахунок власних коштів
Порядок внесення щомісячної комісії за обслуговування
до 25 числа місяця, наступного за звітним
SMS-інформування про всі рухи за рахунком (зарахування та списання коштів)
безкоштовно, автоматичне підключення
Комісія за зняття коштів з картки для оплати мобільного телефону
+ 1% - за рахунок кредитних коштів
Платіж на картку будь-якого банку України
Платіж через сервіси ПриватБанку – 0,5% (min 5 грн) + 3% з кредитних коштів.

Платіж через сервіси інших банків – 0,5% (min 5 грн) з власних коштів або 4% з кредитних коштів
Платіж на картку будь-якого закордонного банку
2% (min 50 грн)+ 3% в рахунок кредитних коштів
Платіж на картку «Універсальна», поточний рахунок фіз. особи
4% з кредитних коштів або безкоштовно з власних коштів + 2 грн, якщо платіж у голосовому меню.
Платіж на Картку для виплат
0,5% за зарахування на картку + 4% з кредитних коштів або 0,5% з власних коштів + 2 грн, якщо платіж у голосовому меню
Платіж по Україні на рахунок юридичної особи в ПриватБанку
власні кошти - Тариф за платіж
кредитні кошти - Тариф за платіж +3%
Платіж по Україні на рахунок юридичної особи в іншому українському банку
власні кошти - Тариф за платіж
кредитні кошти - Тариф за платіж +3%
Поповнення картки (зокрема й зарахування решти від 50 грн)
У касі:

- власник картки (з наявністю та без картки) – 0,2%, мінімум 5 грн;
- третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн;

Digital-картки:

- власник картки – 0 грн.
- третя особа – 0,5%, мінімум 5 грн;

У терміналах на картки ПриватБанку – 0,2% від суми, мінімум 2 грн.

У терміналах на картки інших банків – 0,5% від суми, мінімум 5 грн (без наявності картки)
Зняття готівки без наявності картки
У касі – 0,2%, мінімум 5 грн (Digital-картка – 0 грн).

У банкоматі – 2 грн (через QR-код – 0 грн)
Ефективна процентна ставка
До 01.08.2020 - 53,45%
З 01.08.2020 - 51,76%
Комісія за моніторинг картки, строк дії якої завершився та за якою 6 місяців поспіль не було операцій (відсутні інші активні картки і відсутні активні картки)
– понад 12 місяців тому – 100 грн за рік,
понад 24 місяці тому – 500 грн за рік,
але не більше від залишку коштів на картці
Комісія за моніторинг неактивного рахунку «Бонус Плюс» картки (якщо протягом 500 днів поспіль операції за рахунком «Бонус Плюс» не здійснюються)
– 100 грн за перший рік та 500 грн кожного наступного року, але не більше залишку коштів на рахунку «Бонус Плюс»