Тип картки
Картка міжнародної платіжної системи Masterсard/Visa
Види карток
– Віртуальна (без наявності пластикової картки)
– Фізична (з наявністю пластикової картки)
Валюта картки
Гривня
Оформлення віртуальної та фізичної картки
Обслуговування віртуальної та фізичної картки
Перевипуск віртуальної та фізичної картки
Безкоштовно
Оформлення іменної картки monobank
Безкоштовно
Клієнт компенсує вартість витрат Банку на доставку
картки до відділення “Нової пошти” в розмірі 50 грн.,
в т.ч. ПДВ
Пільговий період за карткою
До 62 днів
(діє з моменту виникнення заборгованості до кінця
календарного місяця, наступного за датою
виникнення заборгованості, при умові її погашення в
повному обсязі).
Пільгова відсоткова ставка
0,00001% річних
Розмір обов’язкового щомісячного платежу за
користування кредитними коштами
4% від заборгованості
(не менше 100 грн, але не більше залишку
заборгованості)
Базова відсоткова ставка
3,1% на місяць
(нараховується на максимальну заборгованість на
день, за умови непогашення заборгованості в
повному обсязі в пільговий період, за кожний день з
моменту виникнення заборгованості)
Збільшена відсоткова ставка на місяць за карткою на
суму загальної заборгованості
6,2% на місяць
(нараховується у випадку наявності простроченої
заборгованості)
Нарахування відсотків на залишок власних коштів
понад 100 грн та при умові відсутності
заборгованності по Кредитному ліміту картки
monobank | Universal Bank (діє після активації послуги
в мобільному додатку)
5% річних, виплата від 0,03 грн
Поповнення мобільного
Безкоштовно
(якщо за місяць більше 50 платежів або 10 000 грн —
3 грн за платіж)
Поповнення картки в термiнальних мережах
партнерів та в касах банків партнерів
Безкоштовно
Комерційний платіж по шаблону (вибір компанії з
переліку у мобільному додатку)
Комісія від 0.5 % до 5 % від суми платежу за переказ
коштів в залежності від отримувача платежу. Про
конкретний розмір комісії Банк повідомляє Клієнта за
допомогою Мобільного додатку до момента
здійснення Клієнтом платежу
Платіж на рахунок єдиних реквізитів будь-якого
українського банку або на рахунок фізичної особи
будь-якого українського банку
– Безкоштовно за рахунок власних коштів
– 4% за рахунок кредитних коштів
Зняття власних коштів за карткою в Українi
0,5% від суми зняття
Зняття готівки на суму, що перевищує залишок
власних коштів, а також за операції з quasi-валютою
за карткою
4% від суми
Зняття власних коштів за карткою за кордоном
2% від суми зняття
Зняття коштів, які є заробітною платою або
зарахуванням власних коштів від діяльності ФОП, у
сумі до 50 тис грн. на місяць
- Безкоштовно в рахунок власних коштів
- 3,5% від суми в рахунок кредитних коштів
Довідка про стан заборгованості за карткою
Надання виписки за карткою
Інформування за карткою
Безкоштовно
Переказ з картки на картку або поточний рахунок
фіз. особи в будь-якому українському банку
Безкоштовно за рахунок власних коштів
4% за рахунок кредитних коштів, для операцій Split
bill та Шейктупей - безкоштовно
Переказ з картки monobank на картку зарубіжного
банку
- 1% від суми переказу min 2 дол.США/ 2 Євро/ 50 грн
за рахунок власних коштів
- 4% від суми переказу min 2 дол.США/ 2 Євро/ 50 грн
за рахунок кредитних коштів
Переказ з карток зарубіжних банкiв на картку
monobank
1,8% від суми переказу
Санкції за порушення зобов’язань за кредитом (в
залежності від кількості днів прострочення):
1. Від 1 до 30 днів
2. Від 31 до 90 днів
3. Від 91 до 120* (210) днів
1. Штраф у розмірі 50 грн
2. Штраф у розмірі 100 грн
3. Штраф, що розраховується за формулою: 100 грн +
6,2 % від суми загальної заборгованості, що виникла
на перший день відповідного календарного місяця.
При цьому діє ставка 0,00001% річних.
4. Відповідальність за прострочення грошового
зобов’язання у розмірі 74,4 % річних.
Порядок погашення заборгованості за карткою під
час внесення грошей на картрахунок
Прострочений кредит, прострочені відсотки,
заборгованість за кредитом, нараховані відсотки,
пеня, штрафи
Претензійний штраф — разовий штраф, що
сплачується Клієнтом у разі непогашення протягом
60 календарних днів простроченого грошового
зобов’язання (обов’язковий щомісячний платіж /
відсотки / комісії за кредитом за карткою із
порушеним строком більше ніж на 30 днів)
500 грн + 5% від суми загальної заборгованості за
кредитом з урахуванням нарахованих і прострочених
відсотків і комісій.
Ефективна відсоткова ставка за карткою
44,12% річних