Параметри картки
Банк
АТ «ТАСКОМБАНК»
Тарифи затверджені
рішенням Тарифного комітету КУАП від 26.04.2023.
ПКУАП № 260423/1. Введено в дію з 01.05.2023
Тип картки
Mastercard World Contactless
Платіжна схема
дебетово-кредитна
Валюта Рахунку
українська гривня (UAH)
Строк дії
5 років
Видача та обслуговування картки
Оформлення та обслуговування
безкоштовно
Переоформлення
безкоштовно
Нарахування процентів на залишок по Рахунку (річних)
0,01% до 100 грн
Здійснення операцій за рахунком
Поповнення Рахунку (готівкове і безготівкове)
безкоштовно
Операції через Мобільний додаток
• сплата комунальних послуг
• поповнення абонентського рахунку Інтернет-провайдеру
• сплата штрафів, податків та платежів до бюджету
• сплата онлайн-ігор
безкоштовно
Поповнення мобільного рахунку
безкоштовно
Комісійна винагорода за видачу готівки
Кредитні кошти - 4,9% + 3$
Власні кошти
В банкоматах українських банків та POS-терміналах
1%
В банкоматах зарубіжних банків
2% + 3,5$
В касах в мережі АТ «ТАСКОМБАНК»
безкоштовно
Комісійна винагорода за переказ коштів
Кредитні кошти - 4,9%
Власні кошти
Переказ коштів на власні рахунки в ТАСКОМБАНКу
безкоштовно
Переказ коштів за реквізитами на власні рахунки ТАСКОМБАНКу 
безкоштовно
Переказ коштів на оформлення або
поповнення izi-депозиту (власні кошти)
безкоштовно
Переказ коштів між власними картками або
картками інших осіб, емітованими ТАСКОМБАНКом
або іншими банками (власні кошти)
безкоштовно
Переказ коштів в касах ТАСКОМБАНКу
на власні рахунки, відкриті в ТАСКОМБАНКу
(власні кошти)
5 грн
Переказ коштів в касах ТАСКОМБАНКу
на рахунки інших фізичних осіб, відкриті
в ТАСКОМБАНКу (власні кошти)
0,5%
Переказ коштів в касах ТАСКОМБАНКу
на рахунки, відкриті в інших банках в іноземній
валюті в межах і за межами України – без
врахування комісії інших банків (власні кошти)
1%
(мінімум 20 $, максимум 300 $,
комісія згідно з курсом НБУ)
Погашення кредиту, оформленого в
ТАСКОМБАНКу (кредитні кошти)
4,9%
Обов’язковий мінімальний платіж (ОМП)
5%
(від суми використаного кредиту і не менше 100 ₴,
але не більше від суми загальної заборгованості)
Дата сплати ОМП
не пізніше 25 дня місяця, наступного за місяцем
користування, кредитним лімітом
Пільговий період
до 72 днів
Кредитний ліміт
до 200 000 грн
% за користування кредитною лінією (річні)
37%
% за користування кредитною лінією
у пільговому періоді (річні)
0,0001%
Штраф за прострочення обов’язкового
мінімального платежу (ОМП)
100 грн (за кожен факт виникнення прострочки)