Вид інформації
Інформація для заповнення
банком
Найменування
Акціонерне товариство «Ідея Банк»
Номер і дата видачі
банківської ліцензії
Ліцензія НБУ №96 від 04.11.2011 р.
Адреса
м. Львів, вул. Валова, 11
Мета отримання кредиту
Споживчі цілі, не пов’язані із здійсненням підприємницької або незалежної професійної діяльності.
Сума/ліміт кредиту, грн
Від 1 000 грн. до 200 000 грн. і може бути змінений за рішенням Банку
Строк кредитування, дн./міс./р
12 місяців з автоматичною пролонгацією.
Процентна ставка, відсотки
річних
48%
Тип процентної ставки
(фіксована/змінювана)
Фіксована
Схема погашення
Обов’язковий щомісячний платіж в розмірі не менше 5 (п’яти) відсотків від власної поточної заборгованості станом на розрахунковий день.
через термінал
самообслуговування
Не тарифікується
через операційну касу
Не тарифікується
через систему дистанційного обслуговування
Не тарифікується
Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати:
платежів за кредитом
100 грн. - штраф за порушення термінів погашення сплати обов’язкового мінімального платежу.
відсотків за користування кредитом
72% - відсоткова ставка за користування
простроченою заборгованістю (від суми
простроченої заборгованості ).
інших платежів
Відсутні
Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору
48% - плата за використання коштів понад витратний ліміт по платіжній картці (технічний овердрафт).