УМОВИ КРЕДИТУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КАРТКИ«RED»
Тип картки
MasterCard Debit World
неіменна / іменна
Розмір ліміту
500 – 200 000
Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям і по операціям
зняття готівки в термінальних пристроях (POS-термінал, банкомат), які здійснені з використанням картки
(в т.ч. за користування простроченим кредитом), % річних
39,99%
Проценти за користування відновлювальною кредитною лінією по торговим операціям, які здійснені з
використанням картки, за умови погашення повної суми заборгованості протягом пільгового періоду, %
річних
0,01%
Пільговий період для погашення заборгованості, що виникла внаслідок здійснення торгової операції
до 62 днів
Проценти, як нараховуються на залишок коштів на рахунку, % річних
Не передбачено
Розмір обов’язкового мінімального платежу, який повинен бути щомісячно сплачений в разі виникнення
заборгованості (від суми фактичної заборгованості, що виникла в розрахунковому періоді) 1
5% min 50 грн
Плата за обмін валюти
Не тарифікується
Надання щомісячної виписки по рахунку
Не тарифікується
Надання міні виписки про стан рахунку через банкомат/термінал, що належить будь-якому банку (в т.ч.
Альфа-Банку)
3 грн
Проценти за користування несанкціонованою заборгованістю (від суми несанкціонованої
заборгованості), % річних
39.99%
Оформлення картки при подовженні терміну дії картки
Не тарифікується
Оформлення основної та додаткової картки при втраті, в зв`язку з пошкодженням
Не тарифікується
Надання копії чека (сліпу) по проведеній за рахунком операції (по кожній операції)
50 грн
Внесення картки в стоп-список за заявою клієнта
Не тарифікується
Зміна ПІН-коду в банкоматах АТ «Альфа-Банк» (за операцію)
Не тарифікується
Безготівкове зарахування коштів на Рахунок
Не тарифікується
Комісія за приймання готівкових коштів від клієнтів з подальшим зарахуванням на рахунки в Банку
50 грн
Комісія за переказ коштів за допомогою ПТКС
- банкоматів АТ «Альфа-Банк» з функцією cash-in
Не тарифікується
- терміналів АТ «Альфа-Банк» «Alfa-Smart-Pay» (від суми операції)
1%
Розрахунково - касове обслуговування неактивного рахунку ЕПЗ (кожного місяця)
50 грн.
Розшук (запит), уточнення переказу за операцією, що оскаржується клієнтом
100 грн
Видача довідки клієнту про закриття рахунку
Не тарифікується