Параметри картки
Банк
АТ «ТАСКОМБАНК»
Тарифи затверджені
рішенням Тарифного комітету АТ “ТАСКОМБАНК”.
Протокол №65-4 від 17.12.2020. Введено в дію з 19.01.2021р
Тип картки
Visa Rewards, не іменна
Платіжна схема
Дебетово-кредитна
Валюта Рахунку
Українська гривня (UAH)
Строк дії
5 років
Видача та обслуговування картки
Оформлення та обслуговування
не тарифікується
Переоформлення
не тарифікується
Нарахування процентів на залишок по Рахунку (річних
5,55%, за умови, що на рахунку не менше 100 грн на
кожендень нарахування та послуга активов
Здійснення операцій за рахунком
Поповнення Рахунку (готівкове і безготівкове)
не тарифікується
Оплата придбаних товарів (робіт, послуг) в торговельній не тарифікується
мережі та Інтернеті
не тарифікується
Операції через Мобільний додаток sportbank
• сплата комунальних послуг
• поповнення абонентського рахунку Інтернет-провайдеру
• сплата штрафів, податків та платежів до бюджету
• сплата онлайн-ігор
не тарифікується
поповнення мобільного рахунку
не тарифікується — 10 разів на місяць, далі
— 2% від суми поповнення
Комісійна винагорода за видачу готівки
Кредитні кошти - 4,9%
Власні кошти
В банкоматах українських банків та платіжних терміналах ТСП
не тарифікується — 5 разів на місяць, далі — 2% від суми операції
В банкоматах зарубіжних банків
2%
в касах в мережі АТ «ТАСКОМБАНК»
до 50 000 грн не тарифікується, далі — 2% від суми операції
в касах інших українських та зарубіжних банків
2%
Комісійна винагорода за переказ коштів
Кредитні кошти - 4,9%
Власні кошти
перерахування на картки sportbank (емітент – АТ «ТАСКОМБАНК» та/або АТ «ОКСІ БАНК»)
не тарифікується
перерахування на рахунки відкриті в АТ “ТАСКОМБАНК”
Не тарифікується для переказівнарахунки,відкриті вмежахПроекту«Sportbank». Дляпереказівна іншірахунки — до 10 000 грн в місяць не тарифікується,від 10 000 грн в місяць — 0,75%
перерахування на рахунки, що відкриті в інших банках України
не тарифікується — до 10 000 грн в місяць, від 10 000 грн в місяць — 0,75%
Інші послуги
Комісійна винагорода за купівлю, продаж, обмін (конвертацію) валюти
не тарифікується
Плата за отримання інформації по рахунку в банкоматах та касах будь-якого банку
не тарифікується
Плата за надання виписок по Рахунку на поштову адресу
не тарифікується (вартість доставки оплачує клієнт)
Кредитування рахунку — вид операцій та процентна ставка, що застосовується
Загальний кредитний ліміт
до 100 000 грн
Пільговий період
перший — до 120 днів з 1 календарного дня місяця в якому встановлений кредитний ліміт, далі — до 62 днів
Щомісячний платіж
• зазначається у Мобільному додатку sportbank
• включає суми нарахованих процентів, штрафів, інших платежів у попередньому місяці, суму заборгованості за кредитом, якщо направлено вимогу про погашення Кредиту
• якщо сума щомісячного платежу менше 100 грн, до сплати мінімум 1
Розмір процентів за користування кредитом, нараховуються щоденно на фактичну суму заборгованості
на операції оплата придбаних товарів (робіт, послуг) в торговельній мережі та мережі Інтернет, Мобільному додатку sportbank
• 0,01% річних — пільгова процентна ставка при виконанні умов Пільгового періоду
• 0,16% в день — при невиконанні умов Пільгового періоду та після нього
• 0,26% в день — підвищена процентна ставка на строкову заборгованість у разі наявності простроченої заборгованості
на операції з видачі готівки та перекази на іншу картку, операції з безготівкових переказів з Рахунку
• 0,22% в день — на строкову заборгованість за кредитом
• 0,32% в день — підвищена процентна ставка на строкову заборгованість у разі наявності простроченої заборгованості
Відповідальність за порушення виконання зобов’язань за Кредитом
плата за прострочення виконання грошового зобов’язання на суму простроченої заборгованості за тілом Кредиту
0,32% в день
штраф за кожний факт несплати щомісячного платежу
100 грн